Author: Sorting Last Post on Top ↓ Message:
POLENSCALABRINE SparkPoints: (3)
Fitness Minutes: (0)
Posts: 1
12/28/13 2:43 A

Send Private Message
Reply
Amazon’s holiday success and UPS’ holiday fail highlight the internet economy’s problems

The holidays were great for Amazon and lousy for UPS. The two are linked and are a good illustration of two problems we’ll face more often as the web meets the real world.

Shipping giant UPS failed millions of customers this holiday season, missing the delivery of “a small percentage of its packages” on the Christmas Eve, according to a statement it released on Tuesday. Meanwhile on the day after the Christmas Day, e-tailing giant Amazon is crowing about signing up more than one million Amazon Prime members last week and that it registered record number of orders. Later Amazon said it would offer shipping refunds on packages affected by the UPS delays. Both events are linked, and here is why.

The reality check

Amazon’s great success doesn’t have to be UPS’ failure, but in this case the culture and expectations of the web met the real world, and the real world experienced what the web kids call a “fail.” There are some obvious reasons for this, such as UPS’ decision to let its workers take Christmas day off or people’s general tendency to wait until the last minute to order a gift online. The physical world is no different, as anyone who hits a mall on Dec. 23 or 24 could see.

Perhaps sometime in the near future, with drone delivery Amazon can solve this problem, but the situation illustrates two big problems we’re going to keep bumping up against as we transact more of our business and lives online. The internet has turned us into slaves of instant gratification. When we want to listen to a song, we click and stream. When we want to read the latest book, there’s another click and it’s on our tablet. However, this is creating an expectation that is challenged by the physicality of the real world.

So the first problem is that the gap between the online expectations where everything moves pretty much instantly (or at least within tens of milliseconds) and the real world, where crossing thousands of miles means actually crossing thousands of miles over increasingly congested and crumbling infrastructure is going to seem ever larger.


GAINTYBUDHA SparkPoints: (6)
Fitness Minutes: (0)
Posts: 2
12/6/13 1:57 A

Send Private Message
Reply
Jag är verkligen glad att jag hittade denna sida, jag vet lite om ämnet men detta är exakt min problem är. Jag vet att detta är början på en ny början.

JONATHAN031 SparkPoints: (24)
Fitness Minutes: (0)
Posts: 3
10/15/13 4:09 A

My SparkPage
Send Private Message
Reply
Corliss Group Financial Magazine Online Reviews : Beskatta fraga som globala foretag utnyttja luckorna

Kalla lank: http://www.theaustralian.com.au/opinion/co
lumnists/taxing-question-as-global-fir
ms-exploit-the-gaps/story-fn7078da-122
6738517004

JOE Hockeys varning pa onsdagen att Australien kommer att anvanda dess ordforandeskap av G20 nasta ar for att sakra atgarder minska skatt minimering av multinationella foretag visar foreningen bestams lika som arbetskraft var att skydda Australiens intaktsbas.

Kassors uttalande kommer efter en rad nya federala domstolen beslut mot gruppen Cheung Kong ags av Asiens rikaste man, Li Ka-shing.Den australiska beskattning Office soker aterstalla 776 miljoner dollar fran Hong Kong-baserade gruppen, som den pastar anvands skatteparadis for att undvika att betala skatt pa sina australiska vinster fran 2000-09. Och uppmarksamheten i media dessa beslut har fatt foljande omfattande publicitet som Google, som tjanat $900m i australiska intakter under 2010-11 men betalade bara $74,176 i australiska skatt forra aret.

Inte heller ar den australiska regeringen ensam i att vara bekymrad. Vid sitt mote i juni forra aret bestallde G20 en rapport fran OECD "vinst skiftande och basera erosion". Sedan dess har det varit en tsunami av internationell verksamhet, med OECD och G20 nyligen godkanna ett langtgaende 15-punkt reformprogram. Och belysa de prioriterade landerna tillmater fragan, att programmets tidsplan ar extremt ambitios, med alla atgarder som skall genomforas av December 2015, och de flesta har val de tidsfrister innan dess.

Australien ar i vissa avseenden mer utsatta an de flesta. Med mer an 20 procent av commonwealth intakter kommer fran bolagsskatt, ar vart beroende av beskatta foretagens inkomster bland de storsta i OECD. Dessutom medan vara foretag skattesatsen var i stort sett i linje med genomsnittet for comparably stora ekonomier efter Howard regeringen minskat till 30 procent 2000-01, har den internationella riktmarket nu minskat till ca 25 procent.

Som en relativt hog skatt land, som ar starkt beroende av utlandska investeringar, verkar vi sarskilt sarbara for insatser av multinationella foretag att flytta vinster offshore.

Det ar alla de mer fallet som strukturell forandring ar att gora det allt svarare for skatt kontor vinster ar forklarat, och foljaktligen beskattas, dar de intjanas.

Det var darfor klart huruvida ett foretag har eller inte har ett "fast driftstalle" i ett land och sa var skyldig att betala skatt pa alla vinster det dar; och, atminstone som en forsta approximation, quantum av dessa vinster kan faststallas genom att subtrahera fran lokala intakter utbetalningarna till lokala input leverantorer.

Samtidigt ar en vaxande del av foretagens kostnader forknippat med immateriella tillgangar, immateriella rattigheter, vars marknadsvarde ar ofta omtvistad, vacker svara fragor om det belopp som lagligen kan dras mot intakter for dessa tillgangar.

Med funktionerna i information har teknik okar exponentiellt, global ekonomisk planering och skatt forvaltning blivit allt mer sofistikerade. Som det har hant, har mojligheter att utnyttja internationella skillnader i skatteregler, en praxis som kallas skatt arbitrage, beslagtagits snabbare och fullt an tidigare mojligt. Och omfattningen och komplexiteten i de tekniker som anvands i skatt arbitrage har natt oovertraffade hojder.

Resultatet har blivit att blasa nytt liv i vad ar ofta gamla metoder. Det har lange varit fallet, till exempel, att vissa multinationella foretag uppratta holdingbolag som sitter mellan overordnade entiteten och enskilda dotterbolagen. Men nu dessa kedjor av agande har blivit langre och mer ogenomskinlig.

Till exempel i slutet av 1980 holls omkring 10 procent av de tyska tillgangar som ags av utlandska foretag genom indirekt agande kanaler; denna andel ar idag narmare till 30 procent. Och medan agande kedjor anvands for att inbegripa ett eller tva steg mellan foralder och lokala affiliate, finns det nu anlaggningen strukturer som involverar tre till fem mellanliggande lager.

I sjalva verket ar utrymmet for sadana trekantiga floden begransad. och dar de uppstar, som bara speglar dalig utformning av skattestrukturer av de berorda landerna. Av storre intresse ar praxis som innebar dubbel-doppning av tillatna avdrag.

I en grundlaggande dubbel-dopp, kan ett moderbolag i Frankrike utfarda skuld for att tillfora kapital i ett foretag i Singapore conduit. Entiteten Singapore skulle i sin tur vidarebefordra medel som en koncerninterna lan till australiska affiliate. Om rantebetalningar pa varje lan ar avdragsgilla, bade den franska overordnat och den australiska affiliate vinsten en skatt skold fran vad, i sjalva verket ar ett enda lan, medan den Singapore enhet kan gora endast mycket begransade skattebetalningar pa ranteintakter mottar.

Infor en spridning av intrikata finansieringslosningar, har lander anvant sig av en stortflod av anti skatteundandragande. Australien ar inget undantag, med den tidigare regeringen tillkannage att ytterligare begransa anvandningen av koncerninterna skuld som en skatt skold av multinationella foretag. Och med atgarden G20-OECD program flyttar till redskap, ett brett utbud av ytterligare restriktioner for multinationella vavstol.

There is no doubt those initiatives can contribute to the integrity of the tax system. Equally, they can help ensure multinationals competing in (say) the Australian market for mining equipment are not artificially tax-advantaged relative to their domestic rivals.
Det ar knappast forvanande att regeringar desperat att hoja intakterna skulle vilja fora att konkurrensen till ett slut. Och mycket tekniska arten av de skattemassiga atgarder som overvags, och den latthet med vilken de ar insvept i raa, mot multinationella retorik, gor det likelier samverkan kommer att lyckas.

Inget av detta ar att forneka den skada som kan orsakas av vinst skiftande och skatt bas erosion. Men nar de frigors begransningar medfor skattekonkurrens, lander kan ha incitament att driva sina forsok att samla in intakter fran internationella foretag langt bortom den effektiva nivan, som nagra av de intakter som de far ske pa bekostnad av utlanningar.

Ett desperat behov av att oka skatteintakterna bara starker de incitament och forstorar faran av skatt gripskopor som minskar effektiviteten pa langre sikt. Att beskatta multinationella foretag ar betydligt mindre smartsamt an att minska underskott genom att minska utgifterna, medan de effektivitetsforluster som orsakar det ar sallan synliga, sedan lagger till riskerna.

Darfor ar det viktigt att granskas noggrant de kostnader och fordelar med foreslagna forandringar; annu har man mycket lite av det hittills. Den rusade, starkt politiserade karaktaren G20 processen motverkar att kontroll. och Australiens anstrangningar har inte varit mycket battre.

Exempelvis har det omfangsdefinierande papperet finansministeriet i juli, risker for hallbarhet av Australiens bolagsskattebas, en allman diskussion av effektivitet aspekter av beskattning av inkomster fran internationella investeringar. men dessa begrepp i stort sett forsvinna nar den vander till detaljerna. Resultatet ar en utvardering som ger storre tyngd at intakterna extraktion an att ekonomisk effektivitet.

Men att hoja intakterna ar inte ett mal i sig: det ar ett medel till ett valmaende samhalle och bor efterstravas pa ett satt som inte aventyrar det malet onodigt. Och nagra saker undergrava valstand mer sakert an straffa multinationella foretag, medan demonisera dem langs vagen. Koalitionen visste att nar det var i oppositionen. Det vore trakigt om det har glomt det nu.

Sa ja, som det stolar G20 bor regeringen sakerstalla internationell skatt akuta utmaningar hanteras.

Men malet maste vara att framja langsiktig ekonomisk tillvaxt, inte for att hjalpa slosaktiga regeringarna far en inkomst socker hit. Ju tidigare och ju mer fast det ar sagt, desto battre.


Page: 1 of (1)  

Report Innappropriate Post

Other The Corliss Group Barcelona and Hong Kong Financia General Team Discussion Forum Posts

Topics: Last Post:Thread URL: http://www.sparkpeople.com/myspark/team_messageboard_thread.asp?board=0x61067x55268423

Review our Community Guidelines