Author: Sorting Last Post on Top Message:
WENDYJOHNSON23 SparkPoints: (3)
Fitness Minutes: (0)
Posts: 1
6/6/14 3:56 A

IF�LGE ABI H�VDER FALSKE I DET FORENEDE KONGERIGE, SIDSTE �R TOPPEDE 1,3MIA �.

Sammenslutningen af britiske forsikringsselskaber (ABI) har nu afsl�ret sin seneste talvedr�rende forsikring svig, som har vist, at sidste �r falske p�stande overskredet 1,3milliarder pund, rekorder fra tidligere �r.

ST�RSTEDELEN AF DETTE SAMLEDE BEL�B KOM FRA FALSK ELLER OVERDREVNEP�STANDE OM AUTO POLITIKKER.

ABI p�pegede ogs�, at forsikring svig i hele industrien � ikke kun i auto-sektoren � harv�ret stigende i et alarmerende tempo, og at det nu har n�et sit h�jeste sats, efter env�kst p� 18 pct., sidste �r, i forhold til de tal, der blev indsamlet i 2012.Forsikringsselskaber, har selv fundet en massiv r�kke p�stande der har v�ret heltforfalsket eller der har v�ret overdrevne over sandheden.

ANTALLET AF FORDRINGER, DER INVOLVERER FORSIKRINGSSVINDEL HAR N�ET ENSL�ENDE SATS.

I alt opdaget sidste �r, forsikringsselskaber omkring 118,500 fordringer, der var falskeller overdrevet. Der arbejdede ud til omkring 2,279 hver uge i hele l�ngden af �ret.Det gennemsnitlige bel�b for svig, der blev fundet i alle de forskellige falske p�stande, sidste �r, var �10,813.

Overdrevne eller helt forfalskede auto politik p�stande var b�de de mest almindelige ogden dyreste sidste �r. Alt i denne sektor blev ansl�et tilat v�re ca 59,900 krav, hvilketvar en stigning p� 34 procent over tal fra 2012. Desuden omkostningerne forbundetmed krav ogs� rose, der er steget med 32 procent i det foreg�ende �r, at n� frem til entotal p� 811 mio �.

Indenfor kategorien auto var en af de st�rste bidragydere til totaler i rapporten ABI fra"crash for kontanter"-ordninger. Her, intetanende drivere befandt sig i ulykker n�rsvindlere smadret lige ind i dem, s� at de kunne g�re krav til personskader og skader.Den samlede sk�nnede eksponering til forsikringsselskaber fra disse scams, alene, blevansl�et til �120 mio.

P� samme tid, men viste rapporten, at forsikring svig i ejendomssektoren faldt med 38procent fra at have v�ret 137 millioner pund i 2012.

Bes�g vores kvidre side og Blogger Page


Page: 1 of (1)  
Other Community Journals Topics:

Topics: Last Post:
health 8/6/2014 1:44:37 AM
Today 11/27/2014 4:49:22 PM
Pam's new focus, new commitment 1/11/2016 12:06:32 AM
Taking it one day at a time 6/8/2014 6:08:31 PM
Yoyo 5/26/2013 9:43:24 AM